Wypisz wyrazy z ó niewymiennym w odpowiednie miejsca

Pobierz

Na lekcjach nie poznają zasad ortografii, nie ćwiczą pisowni.Wpisz w odpowiednie miejsca diagramu pasujace wyrazy z ż z rymowanki.. Sypiam w łóżku, śpiewam w chórze, wdrapię się na każde wzgórze .. Z ó wymiennym na o:napój - napoje.. Muszę napisać bo ciśnienie mi skacze, potrzebuję rad i oceny sytuacji.. Podane rzeczowniki wpisz w odpowiednie miejsca tabeli: Nazwy ludzi Nazwy zwierząt Nazwy roślin Nazwy rzeczy Lekarz, książka, babcia, pies, kaktus, teczka, uczeń, wiewiórka .7.. Zbiór - zbiory.. Wyrazy do wpisania: przepiórka, chórzysta, próchno, jaskółka, włócznia, wiewiórka, włócz ęga, szczegół, gżeg żółka, pró żniak, spó źniony, kłótliwy c nZ ó niewymiennym:żółty, skóra, półka, wlocznia, wróżka.. Sym mój jest w klasie drugiej.. wyrazy z ó wymiennym na o, a lub e wyrazy z ó niewymiennym wyrazy zakończone na -ów, -ówkaWypisz wyrazy z "ó" niewymiennym w kolejności alfabetycznej (od a- z).. Kto odpowie ?. Zawsze bywam u królowej.. sikringbp i 5 innych użytkowników uznało tę odpowiedź za pomocną.. "G….ry"Temat: Wyrazy z "ó", których pisownię trzeba zapamiętać.. RZECZOWNIK Zadanie 8 .. Zapoznaj się z baśnią ze str. 340/341, w której wyróżniono wyrazy z ó niewymiennym.. Uzasadnij, że w pozostałych wyrazach "ó" jest wymienne.. Wskakuje sobie -tak od niechcenia- w wyrazy, których się nie wymienia: różowa, róża, żółty, jaskółka, sójka, żółw ,góra, mnóstwo, wiewiórka..

Uzupełnione wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca.

Postaraj się aby rodziny były jak największe.Zapisz wyrazy z "ó" niewymiennym w taki sposób, aby ostatnia litera poprzedniego wyrazu i pierwsza następnego były wspólne.. Przykład: wiór róża - "r" jest wspólną literą dla dwóch wyrazów.. "ó" - g-ra, jask-łk-, kr-lo-a, r-ż-, p-łk-, mr-wk-, ub-stw-, wr-b-l, zw-j, oł-we-, up-r, str-ż, ł-dk-, c-rk-, b-r "u" - b-ra-, f-jar-a, n-r-k, j-tr-, E-r-pa, c-b-la, a-b-z, dr-k, l-str-, reb-s, z-p-, w-je-, t-li-an, kar-z-la, m-zy- ĆWICZENIE 2wyrazy z ó niewymiennym chór, córka, czółno, góra, jaskółka, Józef ,kłócić, kłódka, król, krótki, który, mózg, ogórek, ołówek, ogół, póki, póty, półka, płótno, próba, próżny, późny, prócz, równy, róża, różowy, rózga, skóra, szczególny, sójka, stróż, tchórz, wróbel, wiewiórka, włócznia, włóczka, wójt, wróżka, wtórny, źródło, żółw, żółty, wymiennePisownia wyrazów z ó Literę ó piszemy wtedy, gdy w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na o, e, a: dróżka - bo: droga, drogowy, pióro - bo: pierze, pierzyna, skrócić - bo: skracać, skracanie.. Forum dla rodziców: maluchy.pl « ciąża, poród, zdrowie dzieci > maluchy > uczniowie.. Moja babcia była smutna.. Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz.. czytał, niegrzeczny, samolot, tygrys, słodki, biegały, ulewny, pisał, tulipan, piekarz, słonecznie, pływał3\ Ustaw wyrazy z ó niewymiennym z ćw.2\ w kolejności alfabetycznej..

Wybierz z ramki i dopisz brakujące wyrazy w odpowiednie miejsca.

Napisz jaki krajobraz jest na ilustracji.. Czym ja jestem?. 19 marca 2020 r. • Uzupełnij tekst brakującymi literami "rz", "ż", "ó", "u", "h", "ch".. I różdżka .1.. Miód - miodu.. Question from @Kociak46 - Szkoła podstawowa - PolskiWpisz w miejsce kropek odpowiednie wyrazy, .. Wypisz z tekstu te wyrazy z "ó", których pisownię potrafisz wyjaśnić.. heart outlined.LISTA WYRAZÓW Z "Ó" NIEWYMIENNYM chór mózg prócz wiewiórka córka mysikrólik próżny wiór czółno ogół przepiórka włócznia góra ogórek równy włókno jaskółka ołówek rózga wójt Józef płótno róża wtórny kłódka póki różny kłótnia wróbel .W miejsce kropek wpisz odpowiednie litery i uporządkuj je w kolejności alfabetycznej.. 6.Mam polecenie do zadania: Wypisz 10 wyrazów z ,,ż" niewymiennym w kolejności alfabetycznej.. Józek ma ogródek.. Ma mnie królik, lód, wiewiórka wróbel, żółw i przepiórka.. Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ów, np.:Poniżej znajdują się wyrazy z literą ó. zapisanyWypisz po jednym wyrazie , w którym "ó": .. Uzasadnij, że w pozostałych wyrazach "ó" jest wymienne.. żebrak, róża, zboże, świeża, żniwa, żołądź Żarłok, wyżeł, kożuch stróża, .dla dzieci.. Szkółka - szkoła.. Wypisz z przeczytanego fragmentu 3-4 wyrazy z trudnościami ortograficznymi i ułóż z nimi zdania.. W ZAKRESIE ĆWICZE Ń ORTOGRAFICZNO - STYLISTYCZNYCH 1.Z tekstu wypisz wyrazy z "ó" niewymiennym..

Podkreśl wyrazy z "ó" niewymiennym.

Chłopiec bardzo dba o swój ogródek.. Uwaga - niektóre informacje możesz wykorzystać .- Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: -ówna - Ó piszemy na początku wyrazów: ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówcześnie, ówdzie.. Stróż, co się kłóci, królowa ,jej córka.. Poćwicz pisownię wyrazów z ó niewymiennym rozwiązując zadania z zeszytu ćwiczeń str. 98.. Niestety, jadłam jajko i żółtko upadło mi na nogawkę.. Mam też płócienne spodnie.. Zastanów się i podziel je ze względu na to, czy ó jest wymienne na o, a lub e, niewymienne lub czy występuje w specjalnej końcówce.. Przygotuj się do odpowiedzi na pytanie 2 i 3 ze str. 342.. Za późno, nie udało jej się .5.. 4\ Ułóż po trzy zdania z każdym z wyrazów z ó niewymiennym z ćw.. 2\ 5\ Uzupełnij brakujące litery, rozszyfruj wyrazy z ćw.. Zapamiętaj!. Wypisz z niego wyrazy z ó według kategorii: • Wyrazy z ó wymiennym • Wyrazy z ó niewymiennym • Wyraz z ó w zakończeniach -ówka • Wyrazy z ó w formie dopełniacza liczby mnogiej niektórych rzeczowników rodzaju męskiego Trójkąt Bermudzki to obszar u wybrzeży Florydy na Oceanie Atlantyckim uważany przez .Wpisz wyrazy z ramki w odpowiednie miejsce w tabeli.. Rosną w nim różne kwiaty, warzywa i drzewa owocowe.. W podanym niżej wierszyku wyszukaj wyrazy z "ó" niewymiennym.. 2\: 6\ Wybierz 3 wyrazy z ó niewymiennym z ćw.2\ i utwórz rodziny wyrazów..

Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli właściwe litery.

PROSZĘ O POMOC!. Z góry bardzo dziękuję!. chór wróbel ołówek żółw płótno skórka mózg.. następnie wpisz je do tabeli czasowniki z u rzeczowniki z ó znowu spotykamy się z pisarzem .. Mam polecenie do zadania: Wypisz 10 wyrazów z ,,ż" niewymiennym w kolejności alfabetycznej.. Uwaga: Wśród podanych wyrazów jeden zawiera "ó" wymienne - skreśl go.. Jest wiele wyrazów, w których piszemy ó, choć nie wymienia się na o, e lub .. Podkreśl wyrazy z "ó" niewymiennym.. Podkreśl jednym kolorem czasowniki zawierające u , a innym rzeczowniki z ó .. PRZYMIOTNIK RZECZOWNIK CZASOWNIK Ćwiczenie 4 Połącz opis krajobrazu z ilustracją.. Uzupełnij w wyrazach brakującą literę ó lub u. Pokoloruj na czerwono pola z wyrazami ó wymiennym na o, na żółto - z ó niewymiennym, na niebiesko - z u w końcówkach - uje, a na zielono - pola z pozostałymi wyrazami z u. Wypisz w odpowiednich miejscach w tabeli po 4 nazwy przetworów z owoców i warzyw.zad 1 wypisz wyrazy w odpowiednich rubrykach tabeli.. Przeczytaj rymowany słowniczek z wyrazami z ż niewymiennym lub trudnym do objaśnienia.. KARTA 23 Ćwiczenia utrwalaj ące pisowni ę wyrazów z "ó" niewymiennym do zapamiętania Podane wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca tabelki.. Moją mamę, po tym jak ją zobaczyła, zaczęła boleć głowa.. "Ch" piszemy, gdy: - wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: sz - Ch piszemy po literze s np.: schab, schody, wschód.Zadanie: przeczytaj nazwy zwierząti wpisz je w odpowiednie Rozwiązanie:mrówka ó wymienne sokół , kózka , królik ó niewymienne wróbel , sójka hiena homar , hipopotam chomik chrabąszcz , mucha kruk kangur , struśWypisz z wiersza wyrazy z ó niewymiennym.. Przeczytaj tekst.. Uwielbiam swój sweter z różnokolorowej włóczki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt