Wyjaśnij pojęcia hoplita

Pobierz

Jakie były przyczyny wybuchu wojen Greków z Persami?. Falanga najczęściej przystępowała do bitwy w szyku zamkniętym (συνασπισμός), gdzie każdy z hoplitów osłaniał lewą połową swej tarczy (tak zwanym hoplonem) swojego towarzysza.Wyjaśnij pojęcia : 1 barbarzyńca 2 demokracja 3 oligaechia 4 polis 5 obywatel 6 hoplita 7 falanga 8 heloci 9 spartanie 10 geruzaja 11 ostarcyzm 12 strategWyjaśnij pojęcia: mit, olimp,heros,wyrocznia daje naj 2012-11-21 19:43:37 Wyjaśnij pochodzenie i znaczenie pojęcia demokracja parlamentarna 2011-03-05 19:54:15 Witam.1.Gdzie mieszkali grecy i co ich łączyło .. Hoplici stali się powszechnym widokiem na polach bitew w starożytnej Grecji w połowie VII wieku p.n.e.. Oddziały hoplitów tworzyli wolni, mniej zamozni obywatele miast.. - demokracja - kultura minojska i trzebva dopisac gdzie to powstalo itp. 3.Przyporządkuj elementy tak żeby pasowały do siebie, ułuż je w 3 kolumnach: Knossos, hoplita, Pelopones, Minotaur, helota, Mykeny, Tezeusz, Sparta .1.. (wymień 5 bogów ) 3.Kto i dlaczego zwyciężył w wąwozie .. Ich sukcesy w walkach z wojskami perskimi spowodowały, .Zadanie: wyjaśnij pojęcia hoplita,falanga,gerwezja,wychowanie spartańskie,mówić lakonicze Rozwiązanie: hopolita w starozytności żołnierz ciężkozbrojnej piechoty greckiej i macedońskieWyjaśnij pojęcia historyczne: polis, filozof, akropol, partenon, falanga, hoplita, meandry, agora, mity, igrzyska olimpisjkie, geruzja, periojkowie, efazy, heloci, demokracja, stratedzy, eklezja, metropolia krótkie wyjaśnienia ;) dam najTworzyli ją hoplici ustawieni w 8-16 szeregach jeden za drugim..

Wyjaśnij pojęcia : hoplita i falanga.

Miejsce bitwy Data Dowódca grecki Zwycięzca 490 r. p.n.e Leonidas Salamina Do podanych wyjaśnień dopisz odpowiednie nazwy pojęćPoczątki świata greckiego.. Oddziały hoplitów tworzyli wolni, zamożni obywatele miast greckich, czyli polis oraz chłopi posiadacze zaprzęgu wołów.Wyjaśnij pojęcia: Hoplita- Falanga- Triera- Nieśmiertelni- 1 Zobacz odpowiedź Odpowiedź 4.6 /5 7 Assasin22 hoplita - ciezko zbrojny zolnierz w sparcie falanga - szyk skladajacy sie tylko z hoplitow - w sparcie triera - statek grecki a dokladnie galera z trzema rzedami wiosel niesmiertelni - nazwa perskiego oddzialu wojskowegoWyjaśnij pojęcia: satrapa, nieśmiertelni, hoplita, falanga, triera, hegemonia.Wyjaśnij pojęcia: - polis - hoplita - pytia - zgromadzenie ludowe - heloci - filozofiapoliteizm- wiara w wielu bogów hoplita-to cieżkouzbrojony piechurza walczący w zwartym szyku.. Podaj 5 cech starożytnego teatru greckiego.Wyjaśnij pojęcia związane ze starożytną Grecją?. Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę.. Gdy zginął hoplita z pierwszego szeregu, na jego miejsce wchodził żołnierz z drugiego.. Uzupełnij tabelę dotyczącą wojen perskich.. Oddziały hoplitów tworzyli wolni, mniej zamożni obywatele miast greckich, czyli polis.. Igrzyska.. Znać najważniejsze bitwy grecko perskie oraz ich wynik..

lubWyjaśnij pojęcia: hoplita, falanga.

Geruzja.. Podaj 5 różnic między olimpiadami starożytnymi a współczesnymi.. Kiedy odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie?. W ciągu arytmetycznym a2=-1, a5=8.. Kultura grecka i jej dziedzictwo.. Wypisz państwa o największej gęstości zaludnienia w Europie.. 0 0 15.11.2013 o 17:30 rozwiązań: 2. ὁπλίτης hoplites) - ciężkozbrojni piechurzy walczący w zwartym szyku, zwanym falangą .. Hoplici pojawili się na polach bitew w starożytnej Grecji w połowie VII wieku p.n.e. .Wyjaśnij pojęcia.. (1 naród) 2.Opisz wierzenia starożytnych greków .. Co natomiast pozostało z greckiej tradycji do dziś?. Na podstawie podrozdziału "Greckie poleis pod panowaniem perskim".pojęcia:hoplita, falanga, triera - wymienia i lokalizuje w czasie i przestrzeni główne bitwy wojen persko-greckich (Maraton, Termopile, Salamina) - za pomocą mapy przedstawia ekspansję perską - wyjaśnia genezę wojen perskich - wyjaśnia przyczyny sukcesu Greków - wymienia skutki wojen grecko-perskich - opisuje w porządkuWyjaśnij pojęcia: hoplita, falanga.. ὁπλίτης hoplites) - ciężkozbrojny piechur walczący w zwartym szyku, zwanym falangą.. Wymień co najmniej 2 skutki wyprawy Aleksandra Wielkiego, krótko opisz każde z nich.. W tytule maila obowiązkowo wpisujemy imię i nazwisko oraz klasę.. Oddziały hoplitów tworzyli wolni, mniej zamożni obywatele miast greckich, czyli polis.Wyjaśnij pojęcie ''hoplita'' ; 0 ocen | na tak 0% 0 0 Odpowiedz Odpowiedzi blocked odpowiedział (a) 03.03.2013 o 18:44 Hoplita - ciężkozbrojny grecki żołnierz piechoty z połowy VII w. p.n.e. 0 0 Uważasz, że ktoś się myli?.

2.Wyjaśnij pojęcia: - Leomidas - falanga - 490r.

Część 2.. Zapoznaj się z tekstem podrozdziałem "Falanga" s. 72-73.. Najlepsi w pomaganiu: 1.. 4.Scharakteryzuj ustrój Aten .. Hoplici pojawili się na polach bitew w starożytnej Grecji w połowie VII wieku p.n.e. 5.Wyjaśnij pojęcia : a)Jonia b)Politeizm c)Hoplita .. POMOCY!. Pojęcia hoplita, falanga, 2. anfiteatr-odkryta budowla na planie elipsy lub koła, miejsce walk gladiatorów, walk z dzikimi zwierzętami.Hoplita żołnierz ciężkozbrojnej piechoty greckiej i macedońskiej uzbrojony w miecz, długą włócznię, tarczę, hełm, pancerz i nagolenniki, często walczący w falandze Falanga to szyk bojowy polegający na ustawieniu ciężkozbrojnych piechurów do walki jeden obok drugiego w kilka lub kilkanaście szeregów równolegle do linii frontu.wyjaśnij pojęcie hoplita.. Dlaczego Grecy organizowali występy teatralne?. ὁπλίτης hoplites) - ciężkozbrojny piechur walczący w zwartym szyku, zwanym falangą.. Znajdź i popraw błąd w każdym z poniższych zdań.Hoplici ( stgr.. Nazwa wojowników hoplitów pochodzi od greckiej nazwy dużej, okrągłej tarczy z podwójnym uchwytem.. Jeżeli nie znasz prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, lub pytanie jest dla Ciebie za trudne, możesz wybrać inne pytanie z poniższej listy.Hoplita (gr..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt