Skutki ii wojny światowej epodreczniki

Pobierz

Typ pracy.. Waszym zadaniem na dzisiaj jest stworzenie w zeszycie zgodnie z podanym niżej wzorem tabeli przedstawiającej skutki tego konfliktu.Przypomnij przyczyny II wojny światowej, które omówiono w lekcji dotyczącej polityki ustępstw państw europejskich wobec państw faszystowskich.. II wojna światowa Treść została zweryfikowana i sprawdzona.Skutki gospodarcze: rozpad potęg kolonialnych w Afryce i wycofanie się stamtąd Europejczyków doprowadził do strasznej nędzy w tych krajach i powstania państw trzeciego świata, wojna spowodowała duże zniszczenia co odbiło się negatywnie na gospodarce światowej, pociągnęła za sobą wielkie koszta, bo prowadzenie kampanii trochę .-głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczno-obyczajowe,-zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych,-rozwój nowych technik wojskowych,-zginęło 8-10 milionów ludzi, liczba rannych była o wiele większa,-umierali żołnierze, ale i cywile na skutek głodu, epidemii i zniszczeń,-upadek trzech wielkich dynastii: Hohenzolernów, Habsburgów i Romanowów,-koniec istnienia monarchii Austro-Węgierskiej,-powstanie republiki w Niemczech,-rewolucja bolszewicka w Rosji .Początek zimnej wojny.. Była też jedną z głównych przyczyn rewolucji lutowej i rewolucji październikowej w Rosji.. Skutki II wojny .Podobnie jak po I wojnie światowej, także po II wojnie panie zastąpiły mężczyzn w niektórych dziedzinach życia..

Skutki II wojny światowej.

Poniższe tabele przedstawiają straty ludzkie poniesione przez poszczególne państwa.1.. W prezentacji uwzględnijcie: przyczyny procesów dekolonizacji, konflikty między nowo powstałymi państwami o terytoria, rolę wybitnych postaci, stanowisko dotychczasowych mocarstw kolonialnych.. Przemieszczenia i migracje ludności w latach .. Setki samolotów lecących blisko siebie, na podobnej wysokości, tworzyły zwartą "powierzchnię bombardującą" o bardzo dużym rozmiarze (nawet do 15 000 m²), z .Skutki II wojny światowej Materiał składa się z sekcji: "Wprowadzenie", "Nowe rodzaje broni", "Bilans strat ludności: żołnierze i cywile", "Straty materialne", "Konsekwencje wojny", "Skutki społeczne", "Procesy zbrodniarzy", "Grabież dzieł kultury", "Powstanie ONZ oraz zapowiedź zmian mapy politycznej świata", "Zamiast podsumowania".Temat lekcji: SKUTKI II WOJNY ŚWIATOWEJ Za nami tematy związane z historią czasów II wojny światowej.. Notatki Historia powszechna.. 2).Na skutek celowej polityki obu okupantów straty wśród tej ostatniej grupy przewyższyły przeciętny odsetek strat, sięgając wśród adwokatów 58%, lekarzy 38%, profesorów i pracowników wyższych uczelni 28%.. Po wojnie: - przesiedlenia Polaków z terenów włączonych do ZSRR na tzw.Do niezliczonych skutków II wojny światowej należą: 1)..

Świat po II wojnie światowej.

Problemy gospodarcze.. W jej wyniku zginęło ponad 14 milionów ludzi.Największe straty w czasie II wojny światowej, proporcjonalnie do wielkości populacji, poniosła Polska - zginęło 17,1 proc. obywateli naszego kraju.. Zawarcie przez Niemcy, Włochy i Japonię tzw. Paktu Antykominternowskiego.. 1. Konferencja jałtańska.. Dojście Adolfa Hitlera do władzy.. Powstanie dwóch państw niemieckich.. Narodziny faszyzmu w Europie.. Dążenie do rozszerzenia "przestrzeni życiowej" dla Niemców.. Grupa II Przedstawcie przyczyny oraz przebieg wojny w Korei.Wojna zakończyła się klęską państw centralnych, likwidacją mocarstw Świętego Przymierza oraz powstaniem w Europie Środkowej i Południowej licznych państw narodowych.. 1 ocena | na tak 0%.. II wojna światowa była prawdziwą katastrofą biologiczną dla społeczeństwa polskiego.Przyczyny II wojny światowej: a).. Proszę o wyjaśnienie wszystkiego w punktach, maja to być skutki polityczne, bo w necie wszystko jest ale nie konkretnie polityczne.. Przemieszczenia i migracje ludności w latach .. c. koszty prowadzenia działań bojowych pochłonęły ogromne sumy pieniędzy.. W czasie wojny: - śmierć ok. 20-25 mln żołnierzy i ok. 30 mln cywilów (nie licząc ofiar chorób i głodu związanych z wojną) - trwałe zmiany etniczne: depolonizacja Kresów, eksterminacja ok. 75-80% europejskich Żydów..

Zakończenie II wojny światowej.

Dziś wciąż rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ucierpiała polska dusza w okrutnych latach niemieckiej okupacji.I wojna światowa: 28 lipca 1914r.. Taka taktyka stosowana była głównie podczas nalotów w okresie II wojny światowej.. Zmierzch imperiów.. Skutki I wojny światowej: - rozpad trzech cesarstw: Niemiec, Austro-Węgier i Rosji; - powstanie .80. rocznica wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku rozpoczął się niemiecki atak na Polskę.. dominacja dwóch mocarstw: USA i ZSRR; stworzenie ONZ; obalenie faszyzmu w Europie Azji Wschodniej; 4-letni podział karny Niemiec i 10-letni Austrii; śmierć wielu milionów ludzi Zmiana granic wielu państw ( w tym Polski, Niemiec, Finlandii) Pojawienie się nowych państw ( RFN,NRD) .. Określenie "dywanowy" wzięło się od formacji, w jakiej leciały bombowce.. Polacy powracali na ziemię ojczystą, jak i przesiedlano obcokrajowców z ziem polskich, którym kierowało Ministerstwo Ziem Obiecanych do Spraw Repatriacji Niemców.. a. w drugiej konferencji Wielkiej Trójki, która odbyła się w Jałcie na Krymie od 4 do 11 II 1945 r. uczestniczyli: - Franklin Delano Roosevelt - prezydent USA - Winston Churchill - premier Wielkiej Brytanii - Józef Stalin - przywódca ZSRR b. kluczowe postanowienia wobec NiemiecBezpośrednie skutki społeczne II wojny światowej na ziemiach polskich: Bezpośrednie skutki gospodarcze II wojny światowej na ziemiach polskich: Na skutek polityki okupantów (terror, egzekucje, eksterminacja inteligencji, Holocaust, wysiedlenia, zmiany granic) ludność Polski zmniejszyła się o ponad 10 mln osób.II wojna światowa skutki II wojny światowej Opisz skutki II wojny światowej omów skutki II wojny światowej Jakie były skutki II wojny światowej napisz jakie były skutki II wojny światowej..

Podczas wojny...

Łamanie przez Niemcy zasady traktatu wersalskiego 28 VI 1919 r. e).. Wojna ujawniła .Skutki II wojny światowej: *zwycięstwo aliantów * dominacja dwóch mocarstw: USA i ZSRR * stworzenie ONZ * obalenie faszyzmu w Europie Azji Wschodniej * 4-letni podział karny Niemiec i 10-letni Austrii * śmierć wielu milionów ludziSkutki POLITYCZNE II wojny światowej w punKtach.. W ciągu 6 lat wojny zginęło ponad 60 milionów ludzi, co stanowiło około 3% całkowitej liczby ludności na świecie (ok. 2,3 miliarda).. 0 1 03.06.2014 o 15:38 rozwiązań: 1 .II wojna światowa zebrała najobfitsze żniwo życia ludzkiego w historii świata.. Skutkiem działań wojennych było zmniejszenie się liczby mieszkańców Europy.. Antyzachodni sojusz Włoch, Japonii i Niemiec dojdzie do skutku już po rozpoczęciu wojny - 27 września 1940 roku.Konsekwencje społeczne.. Działania wojenne spowodowały ogromne zniszczenia na terenach wszystkich państw zaangażowanych w.. Coraz więcej z nich zauważało, że wiele zawodów nadal pozostaje dla nich zamkniętych, że mają znacznie mniejsze szanse na awans oraz że otrzymują niższe niż mężczyźni wynagrodzenie na tym samym stanowisku.Skutki I wojny światowej Tragedia społeczeństwa.. 2.Zimna wojna - konflikt w polityce międzynarodowej po II wojnie światowej polegający na rywalizacji między USA a ZSRR i ich sojusznikami; rozwój propagandy, wyścig zbrojeń, szpiegostwo; symbolem zimnej wojny i "żelaznej kurtyny" był mur berliński wzniesiony w 1961 r.Przedstawcie proces dekolonizacji Azji po II wojnie światowej.. III Rzes.II wojna światowa - największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku (w Europie do 8/9 maja 1945 roku).. ;) Odpowiedz.. b. rejony objęte działaniami wojennymi uległy zniszczeniom.. Jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce .3 Temat: Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce po II wojnie światowej Klasa/czas trwania: IV/45 minut Cele Uczeń: omawia bilans strat wojennych Polski; przedstawia założenia oraz efekty reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu; charakteryzuje proces sowietyzacji Polski w wymiarze gospodarczym (kolektywizacja, współzawodnictwo pracy, centralne planowanie);Analizę strat poniesionych przez Polskę w okresie II wojny światowej prowadzi się zwykle na trzech płaszczyznach: strat ludzkich, zniszczeń materialnych i strat terytorialnych.. Przyczyny I wojny światowej: - kryzys światowy; - napięta sytuacja międzynarodowa; - dążenia mocarstwowe Niemiec; - dążenia niepodległościowe wielu państw; - konflikty między mocarstwami; - zamach w Sarajewie(28 czerwca 1914r.).. Klasa/czas trwania zajęć/lekcji klasa 4/45 minut Cele Uczeń po lekcji: Przedstawia genezę zimnej wojny Charakteryzuje problem niemiecki po II wojnie światowej Omawia politykę USA wobec Europy Wyjaśnia kwestie odpowiedzialności za zbrodnie II wojny i okoliczności założenia ONZ3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt