Rozprawka uzasadniająca a

Pobierz

Jest to więc wywód argumentacyjny zmierzający do uzasadnienia przyjętej tezy lub rozważenia określonego problemu Etapy pracy nad rozprawką:Rozprawka to dłuższa forma wypowiedzi, w której piszący najpierw przedstawia własne stanowisko w określonej kwestii (zawartej w temacie rozprawki), a następnie uzasadnia swoje zdanie, wykorzystując zgromadzone argumenty poparte konkretnymi przykładami.. Myśl o rozprawce jak o pracy naukowej.. Argumentacja-potwierdzenie tezy kilkoma argumantami,tzn.przykładami,faktami,opiniami 1.argument nr 1,przykład 2.argument nr 2 ,przykład 3.itd.. Rozprawka jest formą wypowiedzi pisemnej, w której piszący prezentuje stanowisko wobec określonego zagadnienia i uzasadnia je.. W zależności od tego, jak sformułowany jest temat rozprawki, rozróżnia się:Rozprawka to wypowiedź pisemna, której tradycja sięga retorycznych rozpraw.. Temat.. Rozprawka rozstrzygająca: w tym przypadku osoba pisząca rozprawkę zajmuje jedno z dwóch przeciwstawnych stanowisk - np. Rozprawka oceniająca: zadaniem piszącego .ROZPRAWKA, czyli jak to uzasadnisz?. Ta forma wypowiedzi pisemnej ma charakter zadania problemowego.. Piszesz ją, gdy widzisz, że temat jest zawiły i nie da się rozstrzygnąć sprawy jednoznacznie.. OGÓLNY PLAN ROZPRAWKI: I Teza (twierdzenie) II Argumenty.Rozprawka to dłuższa forma wypowiedzi, w której piszący najpierw przedstawia własne stanowisko w określonej kwestii (zawartej w temacie rozprawki), a następnie uzasadnia swoje zdanie, wykorzystując zgromadzone argumenty poparte konkretnymi przykładami..

Rodzaje rozprawki Rozprawka uzasadniająca: osoba pisząca musi odnieść się do z góry założonej tezy i uzasadnić jej prawdziwość.

Głównym celem rozprawki jest wyartykułowanie swojej opinii na konkretny temat.. Temat rozprawki może wtedy przybrać taką formę jak na przykład "Wykaż na podstawie wybranych dzieł literatury, że człowiek jest istotą społeczną"; Rozprawka rozstrzygająca: w tym przypadku osoba pisząca rozprawkę zajmuje jedno z dwóch przeciwstawnych stanowisk - np.Rozprawka jest to forma wypowiedzi pisemnej.. Teza-wyjaśnienie problemu i sformułwanie tezy 2.). Rozprawka rozwija umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków oraz wypowiadania ocen.. Spis treści.. Służy do uzasadnienia myśli zawartej w temacie lub do podjęcia polemiki.. Masz okazję dobrze uzasadnić tezy na dany temat i wyrazić własne przekonania.. Tego typu pracę pisze się według bardzo ścisłych reguł.. Treść rozprawki zmierzać może z jednej strony do udowodnienia przyjętej tezy, podważenia jej lub opracowania jej przy pomocy hipotezy wstępnej.. Nie masz wyboru - musisz postawić tezę: Śmiech może być nauką.Przydatność 70% Rozprawka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt