Wyjaśnij jaką funkcję w ateńskiej demokracji pełniły diety dla urzędników

Pobierz

Życzę miłego dnia!. Nie tylko miał funkcję ustawodawczą, ale mogli także wybierać urzędników.Daję naj PODSUMOWANIE 1.. Notatki z wosu zakres rozszerzony klasa 2 1.. Wymień trzy bóstwa olimpijskie i powiedz, jakimi dziedzinami życia się opiekowały.. Najważniejszym punktem miasta był Akropol,na który prowadziła brama zwana Propylejami.Grecka polis .b.. opór społeczny w przypadku narzucania demokracji siłą.. plisss na jutro błagam będę wdzięczna.. Powiedz,czym charakteryzowała się demokracja w starożytnych Atenach.2.Określ, której greckiej polis-Aten czy Sparty-dotyczy każdy z opisów.Jednym z przywódców tej polis był Perykles.Jednym z władców tego miasta-państwa był Leonidas.. Perykles; - Wybitny polityk i mówca, - Wprowadził pensje dla urzędników, - Wybór urzędników przez losowanie.. Podaj nazwy dwóch takich osad.. Ustrój demokratyczny w Atenach ukształtował się w pełni po reformach przeprowadzonych przez Kleistenesa i kontynuowanych przez Peryklesa.. W III-II w. archontowie nie posiadają już wielkiej władza, a najważniejsze jest zgromadzenie obywatelskie.. Wyjaśnij, dlaczego Ateńczycy zdecydowali się na .- izegoria - prawo wypowiedzi dla wszystkich w Zgromadzeniu Ludowym, prawo do wygłaszania własnych wniosków i projektów ustaw - jedna z podstawowych i niezbędnych zasad demokracji.. JAKIE DZIEDZINY NAUKI ROZWIJAŁY SIĘ W STAROŻYTNEJ GRECJI?.

;DStruktura i funkcjonowanie demokracji w Atenach.

eforowie - w starożytnej Sparcie 5 najwyższych urzędników, wybieranych na jednoroczną kadencję przez zgromadzenie ludowe decydowali o polityce wewnętrznej.. Praw obywatelskich w Atenach nie mają: - kobiety, - cudzoziemcy, - niewolnicy.. ὄστρακον ostrakon - skorupa) - praktyka polityczna w starożytnej Grecji, rodzaj tajnego głosowania, podczas którego wolni obywatele typowali osoby podejrzane o dążenie do tyranii i zasługujące na wygnanie z miasta na 10 lat, lecz osoba wygnana nie traciła praw obywatelskich ani posiadanego majątku.Sądy skorupkowe (tzw. ostracyzm) można uznać za początek drogi do pełnej demokracji ateńskiej.. To co niejasne, chwiejne, nieokreślone otrzymuje wyraz i kształt w opowiadaniu mitycznym lub w obrzędzie rytualnym.Wyjaśnij, jaką funkcję w kulturze starożytnej Grecji pełniły mity.. d) Wskaż główne różnice: IGRZYSKA OLIMPIJSKIE STAROŻYTNE WSPÓŁCZESNE DEMOKRACJA ATEŃSKA WSPÓŁCZESNAWyjaśnij, dlaczego starożytni Grecy zakładali kolonie poza terytorium Hellady.. dział: Polityka.. Sądy skorupkowe można przyrównać do dzisiejszych wyborów ;) Mam nadzieję, że pomogłam.. 19 października 2020.. -Usówanie najmądrzejszych ludzi w państwie w obawie przed tyranią.. 9.Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e. ..

... jaką funkcję pełnił port.

Negatywne aspekty demokracji ateńskiej.DEMOKRACJA- 1. forma rządów w której władzę sprawuje lud bezpośrednio przez swoich przedstawicieli, tzw. władza ludu (demos); 2. forma ustroju państwa w którym oficjalnie uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne zapewniające im udział w sprawowaniu władzy.W Atenach urzędników jest wielu, jednak nie aż tylu co w Rzymie.. Ten, którego wskazało najwięcej osób, musiał na 10 lat opuścić Ateny.. Posiedzenia odbywały się 4 razy w miesiącu, w ich czasie Ateńczycy nie wykonywali żadnych prac.. Mity dawały wskazówki, jak ludzie mają żyć.. Sparta była rywalką Aten, a zarazem tłem dla jej blasku.Perykles (495 p.n.e. - 429 p.n.e.) był ateńskim politykiem, retorem, reformatorem ateńskiej demokracji, a przez wielu uważanym za męża stanu Aten.Najważniejsze decyzje dotyczące ateńskiej polis podejmowano na obradach .. - izonomia - równy udział we władzy wszystkich obywateli - kanon jakichkolwiek modelów demokratycznych.. Wyjaśnij, jaką funkcję w ateńskiej demokracji pełniły: .. eliminować z życia publicznego niepopularnychpolityków, a więc zachęcał ich do unikania kontrowersyjnych działań..

-Losowe wybieranie urzędników.

Wytłumacz, w jaki sposób powstał teatr w starożytnej Grecji.. W ich trakcie każdy mógł zabrać głos.. Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] zalety: -Szeroki dostęp do urzędów -Równość obywateli -Wpływ obywateli na władcee w państwie -Diety dla najuborzszych wady .Jaką funkcję w życiu starożytnych Greków pełniły mity?. byli jedynie potomkowie mieszkańców owych pięciu osad.. Początkowo za udziałAteny były niezbyt duże i nie każdy miał prawa polityczne, dlatego możliwa demokracja.. Współczesne patologie życia publicznego.. eforzy czyli 5 urzędników wybieranych na roczną kadencje , oraz geruzja czyli.Istotą demokracji ateńskiej był współudział obywateli w sprawowaniu władzy.. diety dla urzędników - umożliwiały pełnienie urzędów uboższymobywatelom, którzy bez nich nie mogliby sobie pozwolić na opuszczenie dniapracy .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Wyjaśnij, jaką funkcję w ateńskiej demokracji pełniły: a) ostracyzm b) dieta dla urzędników greta80 greta80 05.11.2019 Wyjaśnij, jaką funkcję w ateńskiej demokracji pełniły ostracyzm i diety dla urzędników - Ostracyzm, czyli sąd skorupk - Pytania i odpowiedzi - Historia .. Wyjaśnij, jaką funkcję w ateńskiej demokracji pełniły ostracyzm i diety dla urzędników..

Mity pełniły funkcję edukacyjną.

Organem pełniącym najwyższą władzę było Zgromadzenie Ludowe (ekklezja).7) Jak nazwano wolnych mieszkańców Sparty.. Notatki z wosu dla liceum - zakres rozszerzony.Nie wszystkie elementy demokracji, nie wszystkie organy państwa demokratycznego.. Dla starożytnych Greków były źródłem wiedzy o świecie, wyjaśniały zjawiska przyrodnicze.. W starożytnej Grecji określenia demokracja, używano do opisania ustroju odmiennego od rządów jednostki, a więc od tyranii czy monarchii, oraz różnego od władzy sprawowanej przez elity społeczeństwa (oligarchia).. Zgromadzenie Ludowe odbywało się 3-4 razy w miesiącu przez całe dni.. dwóch różnych modeli sprawowania władzy i życia publicznego.. Dzięki nim możliwe były wybory ówczesnych urzędników pełniących ważne funkcje w państwie.. dział: Systemy polityczne.. Objaśnij jego związki z religią.. To opowieść, która wyraża i organizuje wierzenia danej społeczności, opowiada zwłaszcza o początkach świata, o powstaniu bogów i ludzi, o uczuciach, prezentuje historie wielkich rodów.. epoka: Starożytność.. biegi strzelanie z łuku 12 Wyjaśnij, jaką funkcję w życiu starożytnych Greków pełniły mity.. Współczesne patologie życia publicznego.. Wszyscy tzn. 40 000 to mężczyźni, którzy ukończyli 20. rok życia i urodzeni byli w Atenach.. Polegał on na uczestniczeniu w obradach zgromadzenia ludowego (eklezji).. Opowiedz o festiwalach teatralnych w starożytnej Grecji.Ateny pod przywództwem Peryklesa.. Uważano, że do pełnienia funkcji urzędnika nie potrzeba specjalnych kompetencji, więc wybierano ich często i to na drodze losowania.wady: -Obywatelami nie mogły być kobiety.. W systemie greckiego polis, czyli państwa-miasta, powstałego .Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Wychowanie Greka w Sparcie i Atenach.. była republika rzymska.. Przekonanie o tym, że ateńskiej demokracji najlepiej sprzyja zaangażowanie jak najszerszych rzesz obywateli w życie polityczne, zostało umocnione w latach pięćdziesiątych V wieku p.n.e., kiedy Perykles (około 495-429 p.n.e.) - syn bratanicy reformatora demokracji, Klejstenesa, i wpływowego polityka Ksantypposa - przeprowadził uchwałę, na mocy .b) Wyjaśnij jaką funkcję w życiu starożytnych Greków pełniły mity c) Wyjaśnij, jaką funkcję w życiu starożytnych Greków pełnił teatr.. Mamy tu oczywiście .Ustrój demokratyczy starożytnej Grecji.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności.Urzędników w Atenach nie wybierano (poza urzędem stratega), .. Na glinianych skorupkach (ostrakonach) obywatele wypisywali imię polityka, który ich zdaniem zagrażał demokracji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt