Napisz zdania twierdzące lub przeczące z czasownikiem can

Pobierz

Klasa 2 Angielski.. Najczęściej wystarczy nam podstawowa forma danego czasownika.Pytania z czasownikiem can .Wpisz odpowiedzi odpowiedzi twierdzące( ) lub przeczące(×) .. 2014-01-14 17:17:16 Angielski, napisz 3 zdania twierdzące pytające i przeczące w czasie past continuous ?. Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium.Zdania twierdzące w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą have lub has oraz formy past participle.. Zrobisz to jutro rano.. wg Anna252.5.2 Can affirmative and negative A 1 Napisz zdania twierdzące ( ) lub przeczące ( ) z czasownikiem can.. Wyrażanie umiejętności.. Zdania z czasownikiem can nie są trudne bo can ma taką samą odmianę przy każdej osobie.. Formę past participle tworzymy poprzez dodanie do czasowników regularnych końcówki -ed.. Cel lekcji: Zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym 'Can' w liczbie pojedynczej.. • Bezbłędnie lub niemal bezbłędnie tworzy zdania twierdzące .Napisz zdania twierdzące lub przeczące według przykładu.. Zebranie zakończono o czwartej.. • Nieudolnie posługuje się przedimkami nieokreślonymi a/an .Dzisiaj zajmiemy się nową konstrukcją gramatyczną z czasownikiem "can".. wg Trzybulska1.. (aj em hapi) Jestem szczęśliwy/szczęśliwa.. Share Share by Annaronowiczsp1.. Przykład: (po Polsku)• Tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem can, popełniając nieliczne błędy..

Napisz zdania twierdzące ( ) lub przeczące ( ) z czasownikiem can Brakujące słowo.

2012-05-02 12:56:36 Popatrz na obrazki i napisz zdania z can lub can 't.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Topic: Can you sing?. Marysia jest przebiegła.Napisz 5 zdań w czasie Past Continous (muszą być różne) zdania twierdzące, przeczące i pytające 2013-11-04 19:25:44 Przekształć zdania twierdzące w przeczące .. 5. we/ not in class 3BNapisz zdania twierdzące ( ) lub przeczące ( ) z czasownikiem can Brakujące słowoNapisz zdania twierdzące ( ) lub przeczące ( ) z czasownikiem can Brakujące słowoNapisz zdania twierdzące ( ) lub przeczące ( ) z czasownikiem can Brakujące słowoBudowa zdania z czasownikiem modalnym - Szyk zdania z czasownikiem "möchten" - Zdania z czasownikiem to be - Zdania z czasownikiem "can" (umieć, potrafić) .. Dzisiaj zaczynamy od zadnia 1 na stronie 84 w podręczniku.. przed snem.. Jak chcemy powiedzieć, że potrafię grać na gitarze to powiemy I can play the quitar.. Cel lekcji: Członkowie rodziny- słownictwo.. Zdania przeczące w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą have not lub has not (haven't, hasn't) oraz formy past participle..

Nieudolnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem can.

Opisywanie umiejętności członków rodziny.. Imienne - składa się z łącznika (być, stać się, zostać) oraz orzecznika (rzeczownik, przymiotnik, zaimek lub inne) Zostanę reżyserem.. Pozostałe czasowniki mają formy nieregularne .napisz zdania przeczące.. Popełniając drobne błędy, posługuje się przedimkami nieokreślonymi a/an.. Samo "can" oznacza - móc potrafić.. czekając w kolejce.. • Ma trudności z poprawnym tworzeniem trybu rozkazującego.. Cannot = can't oznacza nie potrafić .. Napisz zdania twierdzące ( ) lub przeczące ( ) z czasownikiem can Brakujące słowo.. Proszę wysłuchać nagrania oraz powtórzyć słownictwo.rozpocznij naukę.. z czasownikiem.. Question from @Wiksa33 - Gimnazjum - Język angielskiNapisz 5 zdań twierdzących 5 pytających 5 przeczących w czasie prezent simple ANGLIK ; / 2011-09-10 19:39:04; Napisz 10 zdań przeczących i pytających z "be going to" 2016-05-24 16:38:06; 10 zdań w czasie present simple 2009-09-22 13:15:30; ułóż 10 zdań przeczących pytających i twierdzących PO ANGIELSKU 2010-10-19 08:08:14Napisz 5 zdań przykładowych z czasownikiem to be 2011-09-02 17:28:24 Podacie mi budowa zdań z czasownikiem can i could ?. wg Annaronowiczsp1.. Budowa Present Simple nie należy do trudnych, ponieważ tworzenie zdań w tym czasie nie wymaga znajomości czasowników nieregularnych..

• Nieudolnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem can.

Ma trudności z poprawnym .W zeszycie zapisz zdania twierdzące i przeczące z czasownikiem 'can' oraz wstaw 'and' lub 'but'.. Przykłady: Zdanie twierdzące: I am happy.. Pytanie: Am I happy?CZĘŚCI ZADNIA ORZECZENIE Czasownikowe - forma osobowa czasownika lub nieosobowa zakończona na -no lub -to.. • Czasowniki modalne nie odmieniają się przez osoby.Present Simple - to be - zdania twierdzące, przeczące i pytania.. Napisz zdania twierdzące ( ) lub przeczące ( ) z czasownikiem can Brakujące słowo.. porzadkowanie wyrazow Porządkowanie.. na spacerze z psem.. 4.I must go home.Pytania z czasownikiem 'to be' tworzy się przez inwersję tzn. przestawienie: podmiot zdania, czyli kto albo co opisywane przez zdanie, zamienia się miejscami z formą czasownika 'to be' czyli am/is/are.. ANGIELSKI :c 2013-11-28 14:22:56 Napisz 5 zdań w czasie Past Continous (muszą być różne) zdania twierdzące , przeczące i pytające 2013-11-04 19:25:44własnych potrzeb, wynikających z możliwości klas, z którymi pracuje oraz przyjętego w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania.. Poniżej krótkie wyjaśnienie: Łącznika 'and' czyli 'i' używamy, jeśli w zdaniu chcemy powiedzieć, że umiemy robić dwie rzeczy lub nie umiemy robićzwiązane z nauką języka angielskiego.. Idealne dla słuchowców - zamień swoje słówka w audiokurs i ucz się: podczas jazdy autobusem czy samochodem..

Zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym 'CAN'.

Klasa 1 Polski zdania.. Zdania pytające w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą have lub has następnie podmiotu i formy past participle.. Zdania z czasownikiem can lub can`t kl.4/Brainy Porządkowanie.Krety!. - budować - kupować - rysować-pić - jeść - zapominać - dostawać - karmić Jeśli ktoś nie potrafii wsyzstkich proszę o odpowiedź na chociaż jedno z tych.. Zdania z czasownikiem can lub can`t kl.4/Brainy Porządkowanie.. • Tworzy tryb rozkazujący i na ogół poprawnie się nim posługuje.. Napisz zdania twierdzące lub przeczące z czasownikiem can Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Napisz zdania twierdzące ( ) lub przeczące ( ) z czasownikiem can.. Klasa 5 Angielski.. wg Annaronowiczsp1.. Chciałabym aby ktoś mi ułożył zdania: przeczące, twierdzące i pytające w czasie Past Simple..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt