Przeczytaj zdania i wpisz brakujące czasowniki die poster

Pobierz

Rodzajnik może być określony (der,die,das), nieokreślony (ein, eine), może go nie być wcale (rodzajnik zerowy) lub może być przeczący (kein).. Ze szczytu podziwiają krajobraz górski.. P / F 2,00 mZespół Placówek Oświatowych.. Użyj czasowników z ramki.. ćwiczenia 5a: zastąp rzeczowniki rz kami osobowymi.. Wpisz w luki 1-3 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Rodzajnik nieokreślony występuje tylko w liczbie pojedynczej.. zaim- vie Zapisz zaimki osobowe, które pasują do podanych nd u form sownika mögen.. Nagle zobaczyli na zboczu cztery kozice.. i Przedszkole w Kurozwękach.. 1 Napisz formy Past Simple i Past Participle podanych czasowników nieregularnych (10 pkt) .. Zad.. Rozwiązuj.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wypisz znane Ci części mowy do tabelki.. przymiotniki.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Połącz je z odpowiednimi wyrazami.. fü mögt , , , mag sec , , h .Popatrz na rysunek i zdecyduj, czy zdania są prawdziwe (P) czy fałszywe (F).. Dzieci uczą się czytać i pisać.Warto podkreślić, że także pożyczki w sześcdziesięciu dni posiadają swoja warianty, zorientowane dzięki pewne grupy docelowe.Co więcej, perspektywie odleglejszej spodziewają się przypływu zapłaty, jaka może posłużyć dzięki spłatę długu chwilówki.Problemy mają możliwość wystąpić przed chwilą wtedy, kiedy pożyczkobiorca nie zaakceptować dotrzyma terminu.Deficyt .11 Przeczytaj trzy wyrazy z literą d i napisz je w liniach po śladzie..

Przeczytaj zdania i wpisz brakujące czasowniki.

Zadaj pytanie z przedmiotu szkolnego Gimnazjum Język niemiecki 14+7 pkt 27.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. / 4 Pkte.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Nazwij przedmioty na obrazkach.Pomaluj tyle kółek, ile sylab jest w nazwie przedmiotu.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. fü mögt , , , mag sec , , h .Utwórz zdania, zaczynając od wyróżnionych części zdań.. Przegląda 0. punktów za rozwiązanie do 150.. Last summer I stayed i Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.Lies die Aussage von Roland und schreib die angegebenen V Przeczytaj wypowiedź rolanda, wpisz podane czasowniki w odpowiedniej formie w czasie Präteritum i przetłumacz.. Jaki inny wyraz znajduje się jeszcze w dymku?. Szkoła - zapytaj eksperta (1161) Szkoła - zapytaj eksperta (1161) Wszystkie (1161) Język angielski (736) Język polski (206) Matematyka .Przeczytaj zdania i napisz nazwy zawodów .. rzeczowniki.. zaim- vie Zapisz zaimki osobowe, które pasują do podanych nd u form sownika mögen.. Question from @Miki1267 - Gimnazjum - Język niemiecki1.. _____ / 4 pkt Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie zgodnie z sensem.Uzupełnij wyrażenia z ćwiczenia, zapisz w zeszycie..

Przeczytaj zdania i napisz brakujące czasowniki.

4.Morgens.ich am Tisch und frühstückeGimnazjum rozwiązane Zad.1 przeczytaj zdania i uzupelnij brakujące czasowniki .. Postępuj według wzoru.. 8 12 13 E la Ol wann 1 1 U s 2 Rozwiąż rebusy.. 2011-12-11 10:53:22; wpisz w luki czasowniki z ramki w odpowiedniej formie 2013-09-08 17:46:25; Wpisz w odpowiedniej formie czasowniki podane w .Czossnek312 0 rozwiązanych zadań.. 200 pkt.. czasowniki.. Dla chętnych: Wykonaj zadanie 4.. Rozwiąż quiz - patrz uważnie na obrazki i sprawdź czy zdanie jest poprawne (is lub are).W zeszycie zapisz formy liczby mnogiej podanych wyrazów: der Monitor die Oerson der Shculer das Ziel der Drucker der Platz der Markt der Schein -Pogrubione wyrazy zostały użyte w niewłaściwych zdaniach.. Wiatr wieje mocno i jest zimno.. Wybierz jeden wiersz.. Na kartce z bloku napisz morał z wybranego wiersza i wykonaj do niego rysunek (wiersz i morał mają być na tej samej kartce).W zadaniu 2 przeczytaj zdania i zdecyduj, do którego obrazka pasują - a lub b. W zadaniu 3 przeczytaj zdania, następnie popatrz na obrazek.. Zapisz go.. Wykonaj zad.4 str.80 z podręcznika.. 29.11.2021 (14:05) Karta pracy język niemiecki Grupa B 1.). Użyj tych z zad.1 w czasie Past Simple.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.NIEMIECKI wpisz brakujące czasowniki!.

Wpisz czasowniki z nawiasów w czasie past Simple.

ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów, woj.Przeczytaj tekst.. Uwaga!. 4 .Rodzajniki niemieckie - podsumowanie.. 2011-03-30 17:49:51; Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej formie.. 3 Połącz sylabę z odpowiednim rysunkiem.. przysłówki .Przeczytaj zdania, podkreśl czasownik i wpisz: PS (present simple) lub PC(present continuous).. Pytania .. ćwiczenia 5a: zastąp rzeczowniki rz kami osobowymi.. 4 Przeczytaj zdania i wpisz brakujące litery, tak aby powstałe słowo zgodne było z kontekstem zdania (7 pkt) 1.. Jeśli zdanie jest prawdziwe napisz yes, jeśli nie napisz no.. temple1 Jak dobrze być uczniem Połącz zdania ze schematami tak, aby liczba okienek odpowiadała liczbie słów w zdaniu.. Question from @Zuzannabrzezinska1 - Gimnazjum - Język angielskiZad.. Plastyczna/ Techniczna/ Przeczytaj wiersze z książki Małgorzaty Strzałkowskiej "Rady nie od parady".. I received your e-mail, but I couldn't open the a _ _ _ c _ _ _ n _.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Stefana Żeromskiego.. Publiczna Szkoła Podstawowa im.. Dzieci z trzeciej klasy pojechały na wycieczkę w wysokie góry.. Rozwiązań 0 z 2.. Znajdź i podkreśl w każdym wersie jeden nielogicznie wstawiony czasownik i wpisz obok odpowiedni we..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt